ad-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-instrumen-900x900

สัมมนาฟรี การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

สัมมนาประจำปี 2560 ABB Product Measurement
“การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต”
วัน ศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (ห้องอู่ทอง 2) จังหวัด อยุธยา

%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-400x400

รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ inverter VSD รวดเร็ว ราคาถูก มีคุณภาพ

รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ inverter VSD รวดเร็ว ราคาถูก มีคุณภาพ รับซ่อม inverter ในประเทศไทย ทุกยี่ห้อ
โดยวิศวกรผู้ชำนาญ รับประกันงานซ่อม 3 เดือน พร้อมบริการให้คำปรึกษา 24 ชม.

save_energy_industry_7

สัมนาสัญจร การเลือกเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)

สัมนาสัญจร ประจำปี 2559
ภายใต้หัวข้อ “การเลือกเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และ
การจัดการน้าด้วย ระบบบาบัดน้าเสีย โดยปราศจากเคมีตกค้าง”