%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-4

อุตสาหกรรม 4.0 มันคืออะไร?

ช่วงระยะหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมานี้ ได้ยินคำว่า “อุตสาหกรรม 4.0” หรือ “Industry 4.0” ค่อนข้างบ่อย และมีแนวโน้มว่าจะบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ เลยนึกอยากจะลองหาข้อมูล แล้วมาเขียนสรุปสั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ เพื่อเตือนความจำ ไว้ที่นี่ ดังนี้

energy-3

ความสำคัญของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต

พลังงานมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกในด้านต่างๆ อย่างมากมาย นำมากล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานในการประกอบกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวซึ่งอาจเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวอวัยวะ เช่น การเต้นของหัวใจ การหายใจของปอด การไหลของไซโตพลาสซึมที่เรียกว่า ไซโคลซิสหรือการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหวแขน ขา การเดิน การหุบของใบ และการเคลื่อนที่ของยอดพืชเข้าหาแสง กระบวนการทางสรีระ เช่น การแบ่งเซลล์ การหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ การทำงานของเซลล์ประสาท การสังเคราะห์แสง การดูดแร่ธาตุและสารอาหารด้วยกระบวนการซึ่งใช้พลังงานของพืช การติดต่อสื่อสารซึ่งจะต้องใช้พลังงาน เช่น พลังงานเสียงเพื่อการพูดคุย พลังงานแสงช่วยในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารโดยการใช้การแสดงออกด้วยท่าทางต่างๆ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะใช้ประโยชน์สำหรับการส่งวิทยุและโทรทัศน์ และเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยเทคโนโลยีการสื่อสารก็จะเกิดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงานมีความสำคัญสำหรับการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น พลังงานไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ พลังงานจากสารเชื้อเพลิงประเภทที่เรียกว่า ฟอสซิลโดยเฉพาะน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ พลังงานช่วยให้อุปกรณ์สำรวจสามารถทำงานได้ พลังงานช่วยให้อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถทำงานได้ พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การเกิดฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และฟ้าผ่าซึ่งเกิดจากการที่ก้อนเมฆถูกลมพัดเคลื่อนที่เกิดการเสียดสีกันกับอากาศและเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น ในที่สุดจะมีการกระโดดของอิเล็กตรอนจากก้อนเมฆที่มีประจุไฟฟ้าลบไปสู่ก้อนที่มีประจุบวกหรือลงสู่พื้นดินซึ่งในขณะที่กระแสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านอากาศและผ่านพ้นไปแล้วอากาศจะเคลื่อนที่เข้ามากระทบกันเป็นผลทำให้เกิดเสียง การถูกกัดเซาะและพังทลายของพื้นที่ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากพลังน้ำที่อาจเป็นพลังงานจากฝนหรือกระแสน้ำ…

energy-thailand_tg_17_2

3 ที่สุดพลังงาน

ปี 2559 เป็นปีที่กระทรวงพลังงาน ขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน ที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด 3 ด้าน ซึ่งได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการพลังงานไทย ได้แก่

wastewater-measurement_tgcontrol

Application Wastewater measurement

รุ่น ProcessMaster ใช้ในการวัดอัตราการไหลของน้ำดีและน้ำเสียหรือน้ำเสียจากสารเคมี อาทิเช่น โซดาไฟและ กรดต่างๆ นอกจากวัดอัตราการไหลของน้ำดีและน้ำเสียยังสามารถดูค่าผลรวมของน้ำดีและน้ำเสียว่าปริมาณน้ำเสียที่มาจากขบวนการผลิตแต่ละวันปริมาณของน้ำเสียใช้ไปเท่าไหร่

Drive Window Light 2 tgcontrol

Drive Window Light 2

ในการ Commissioning การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้งาน VSD จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง Software เฉพาะทาง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

district energy plants_tg

โรงผลิตพลังงานมหภาค

ผู้เขียนได้มีโอกาสทำโครงการเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานที่มาจากโรงผลิตพลังงานมหภาคทั้งสิ้น

FLOW METER tgcontrol2

เครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในปัจจุบันไม่ว่าไม่ใช้ในเป็นตัวแปรในการควบคุมการผลิต