fb-4

สัมมนา “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค 4.0” ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลของเอบีบี

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี! ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลของเอบีบี

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-7

สัมมนาฟรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

สัมมนาประจำปี 2560 (ครั้งที่ 7/2560)
หัวข้อ “ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product”
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา (ห้อง ลีลาวดี) จังหวัดสระบุรี

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-6

สัมมนาฟรี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

สัมมนาประจำปี 2560 (ครั้งที่ 6/2560)
หัวข้อ “ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product”
วัน พฤหัสบดี ที่ 03 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา (ห้องแพลทตินั่มฮอล์) จังหวัด นครสวรรค์

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5

สัมมนาฟรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

สัมมนาประจำปี 2560 (ครั้งที่ 5/2560)
หัวข้อ “ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product”
วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี-ดอนเมือง (ห้อง ดอนเมือง 1-2) จังหวัด กรุงเทพฯ

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-4

สัมมนาฟรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

สัมมนาประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4/2560)
หัวข้อ “ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product”
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (ห้อง เกาะแก้ว) จังหวัด ระยอง

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-3

สัมมนาฟรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

สัมมนาประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3/2560)
หัวข้อ “ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product”
วัน พฤหัสบดี ที่ 08 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา (ห้อง ณ เวลา 5) จังหวัด ราชบุรี