catalog-invt-solar-inverter-2_page_642x900

SOLAR PUMPING INVERTER

ปั๊มอินเวอร์เตอร์ โซล่าเซลล์ INVT รุ่น BPD เป็นการนำเทคโนโลยี แบบไดนามิก VI MPPT และเทคโนโลยีควบคุมมอเตอร์มาใช้ จึงเหมาะสำหรับปั๊มน้ำ AC ทำให้มีการตอบสนองที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงและมีเสถียรภาพในการทำงาน