ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 (ROYALCERT) Certification new_icon

ISO 9001:2008

บริษัท ที.จี. คอนโทรล จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน และการให้บริการเพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐาน ยอมรับในระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 อันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อศักยภาพทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

บริษัท ที.จี. คอนโทรล จำกัด ได้ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้เป็นองค์กรที่เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพราะเน้นความสามารถในการให้บริการที่รวดเร็ว ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มาตรฐานความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าจึงส่งผลดีต่อองค์กรโดยช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นอีกด้วย

ส่วน ISO 9001:2008 ที่ทางบริษัท ที.จี. คอนโทรล ได้รับนั่นมีโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวงจรการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง คือ PDCA

  • P ( Plan) P = Priority & Purpose & Plan วางแผน
  • D ( Do) D = DO = Directing & Organizing ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • C (Check) C = Check & Control & Continue ตรวจสอบ
  • A ( Act ) A = Adjust plan & Action to improvement ปรับปรุง, แก้ไข

การดำเนินงานของ บริษัท ที.จี. คอนโทรล จำกัด กำหนดให้มีหลากหลายช่องทางที่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับองค์กรได้อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูงยังเน้นให้ความใส่ใจในทุกระบวนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าถึงปัญหาอันจะนำไปสู่มาตรฐานการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจขั้นสูงสุดของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ISO 9001:2008 IAF dakks deutsche d-zm-18590-01-00_tgcontrol

220-802
050-SEPROAUTH-02
M70-101
70-458
70-462
100-101
640-554
700-505
70-457
70-460
C2150-197
EX0-001
070-243
70-466
C_THR12_66
C4040-225
1Z0-061
70-331
EX300
1Z0-060
MB2-701
70-467
EX200
M70-301
70-489
C2180-278
MB7-702
MB2-702
70-487
70-243
70-414
70-466
200-120
MB2-703
070-462
70-462
70-461
9L0-012
C_BODI_20
PRINCE2
1Z0-851
70-432
1Y0-253
070-496
100-101
648-244
070-668
C4040-252
650-752
70-642
HP0-Y50
E20-385
500-285
70-410
70-461
70-462
70-483
EX300
070-461
MB2-702
MB7-702
220-802
400-101
646-206
700-501
70-480
C4040-108
MB2-701
70-412
70-466
200-120
C4040-225
1Z0-061
70-347
C4090-452
MB2-703
400-101
70-410
70-417
70-463
70-488
70-462
C2090-303
C2090-614
70-461
70-486
70-411
400-101
646-206
300-206
70-243
74-325
C2020-622
Windows 7 key
Windows 8 key
Office 2013
microsoft office 2010
cheap Windows 7 key
Office 2007 key
Office 2010 key
Office 2008 key
Windows 7
Windows 8
Office 2013
microsoft office 2010
cheap Windows 7 key
microsoft Office 2007 key
microsoft Office 2010 key
windows 7 key
windows 8 key
Office 2013 key
windows 81 key
microsoft 2010 key
office 2010
office 2007 key
buy windows 7 key
cheap windows 7 key
dowload office 2010 key
cheap windows xp key
cheap windows 2008
buy microsoft 7 key
windows 2011 key
windows 2011
adobe photoshop key
rolex replica watches
swiss replica watches
replica watches for men
replica watches
Rolex replica watches
rolex swiss replica watches
top rolex replica
swiss rolex replica watches
cheap replica omega
rolex replica watches
latest replica omega watches
replica omega watches
70-432
1Y0-253
070-496
100-101
648-244
070-668
C4040-252
650-752
70-642
HP0-Y50
E20-385
500-285
70-410
70-461
220-801
220-802
N10-005
SY0-301
000-221
00-780
N0-101
1z0-051
C4090-450
C4120-783
EX200
MB2-700
MB3-700
MB6-869
OG0-093
VCP-510
VCP550
70-486
70-418
400-101
70-410
050-SEPROAUTH-02
200-120
MB2-703
070-462
1Z0-554
1Z0-567
200-001
250-310
250-371
640-878
70-461
70-462
200-120
70-488
MB2-703
70-410
70-461
70-480
70-532
200-120
MB2-703
070-462
70-462
70-461
070-410
JN0-102
70-411
C_TADM51_731
C4090-958
70-483
EX300
070-461
MB2-702
MB7-702
220-802
MB2-703
70-411
MB5-705
C_TADM51_731
70-346
70-486
70-347
70-480
70-483
70-412
70-463
MB2-700
70-417
C_TAW12_731
400-101
MB2-702
70-487
400-101
646-206
700-501
70-480
C4040-108
MB2-701
070-411
100-101
640-554
700-505
70-457
70-460
C2150-197
EX0-001
070-243
70-466
700-501
050-SEPROAUTH-02
M70-101
70-458
CCD-410
70-341
70-464
70-680
74-335
350-018
C_TFIN52_66
70-243
VCP-550
70-414
70-466
100-101
JN0-102
VCP550
640-554
70-331
EX300
1Z0-060
MB2-701
70-467
EX200
350-001
700-505
640-911
M70-301
70-489
400-101
70-410
050-SEPROAUTH-02
200-120
MB2-703
070-462
70-462
70-461
070-410
JN0-102
70-411
CCD-410
70-341
70-464
70-680
74-335
M70-201
117-101
810-420
C2180-276
C4040-221
1Z0-599
350-029
820-421
C_THR12_66
117-102
70-342
MB5-705
C_TADM51_731
70-346
70-486
70-347
70-480
70-483
70-412
70-463
MB2-700
70-417
70-480
C4040-108
MB2-701
070-411
100-101
640-554
700-505
70-457
70-460
C2150-197
EX0-001
070-243
70-466
C_THR12_66
C4040-225
1Z0-061
70-347
C4090-452
VCP-550
070-177

Windows Premier White Erik Cole Jersey Phone 7 Sports Apps Windows Phone 7 handsets are slim, mobile and very Premier Green Kari Lehtonen Jersey powerful so what better platform to develop sports related apps for? Authenitc White Bobby Smith Jersey Available on the Zune Marketplace, these apps Premier White Erik Cole Jersey can be downloaded directly to your handset Premier Black Shawn Horcoff Jersey via Wi Premier Alex Goligoski Jersey Authenitc Green Cody Eakin Jersey Fi, wireless Internet or through Authenitc Green Kari Lehtonen Jersey a USB connection with your PC, provided you have the Zune client installed. We’ve collected a top selection of Windows Premier White Kari Lehtonen Jersey Phone 7 sports related applications for Premier White Alex Goligoski Jersey you to take Youth Cody Eakin Jersey a look at and try out. Remember that all apps have a trial version, so even if you don’t fancy paying Authenitc Erik Cole Jersey for the full application you can still try it out! Fitness Apps Premier Authenitc White Neal Broten Jersey Kari Lehtonen Jersey To begin with there is G Sports, a very handy stopwatch combined with GPS tracker which collects data on distance run, speed and pace as well as displaying your route on a Youth Premier Green Tyler Seguin Jersey Tyler Seguin Jersey map alongside graphs relating your Men Kari Lehtonen Jersey speed. Sessions Authenitc Black Kari Lehtonen Jersey are stored in the workout calendar and the app even speaks to you to tell you how you’re doing! Purchase price for G Sports is 1.99. Again using GPS to collate the
which signed Authenitc Black Bobby Smith Jersey a $1.2 billion six year deal with the league in 2011, intimating the league needed to step up its response. [OPINION: Adrian Authenitc Green Shawn Horcoff Jersey Peterson and The Tragic Cycle of Child Abuse] "We are not yet satisfied with the league’s handling of behaviors that so clearly go against our own company culture and moral code," the company said. "We have shared our concerns and expectations with the league." Other companies like McDonald’s, Visa and Pepsialso publicly encouraged the NFL to crackdown on player misconduct. Meanwhile, lawmakers are threatening to strip the NFL of its tax exempt status. It was just a few weeks ago the NFL was drawing measured praise for appearing to be taking domestic violence and sexual assault more seriously, with league commissioner Roger Goodell admitting the typical punishment in this instance, a two game suspension levied on Baltimore Ravens’ Ray Rice for domestic abuse was too soft, and announcing a tougher protocol for dealing with off the field

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*