ตารางสัมมนาประจำปี 2560

ตารางสัมมนาประจำปี 2560 (ABB Product Measurement)

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-in 28 เมษายน 2560 (ครั้งที่ 1/2017)
ABB Product Measurement
“การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต”
เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  (ห้องอู่ทอง 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

newคลิกอ่านรายละเอียด…
———————————————————

ตารางสัมมนาประจำปี 2560 (AC Drives & Soft Starter)

 
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1 18 พฤษภาคม 2560 (ครั้งที่ 1/2017)
ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมเมเปิล-บางนา (ห้อง แกรนบอลรูม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

new_tgcontorlคลิกอ่านรายละเอียด…
———————————————————
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2 25 พฤษภาคม 2560 (ครั้งที่ 2/2017)
ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
(ห้อง คอนเวนชั่น 3) จังหวัดขอนแก่น

new_tgcontorlคลิกอ่านรายละเอียด…
————————————————————
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-3 08 มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 3/2017)
ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรม ณ เวลา (ห้อง ณ เวลา 5) จังหวัดราชบุรี

new_tgcontorlคลิกอ่านรายละเอียด…
————————————————————
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-4 29 มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 4/2017)
ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ (ห้อง เกาะแก้ว) จังหวัดระยอง

icon_newคลิกอ่านรายละเอียด…
————————————————————
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5 14 กรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 5/2017)
ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง (ห้อง ดอนเมือง 1-2)

new_tgcontorlคลิกอ่านรายละเอียด…
————————————————————
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-6 03 สิงหาคม 2560 (ครั้งที่ 6/2017)
ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา
(ห้อง แพลทตินั่มฮอลล์) จังหวัดนครสวรรค์

newคลิกอ่านรายละเอียด…
————————————————————
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-7 24 สิงหาคม 2560 (ครั้งที่ 7/2017)
ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา (ห้อง ลีลาวดี)
จังหวัดสระบุรี

คลิกอ่านรายละเอียด…
————————————————————
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-8 21 กันยายน 2560 (ครั้งที่ 8/2017)
ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมเมเปิล-บางนา (ห้อง แกรนบอลรูม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คลิกอ่านรายละเอียด…
————————————————————
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9 19 ตุลาคม 2560 (ครั้งที่ 9/2017)
ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter
The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล (ห้อง ราชาวดี) จังหวัดสงขลา

คลิกอ่านรายละเอียด…
————————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*