สัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมพลังงานในอุตสาหกรรมกระเบื้อง, เซรามิค, ปูน, โรงโม่”

seminar_tgcontrol_4_600x600

Industrial Seminar ครั้งที่ 4/2561

สัมมนาฟรี! หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมพลังงานในอุตสาหกรรมกระเบื้อง, เซรามิค, ปูน, โรงโม่

วัน พุธ ที่  22  สิงหาคม  2561 ณ โรงสระบุรีอินท์ (ห้องบุษราคัม)  จังหวัด สระบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-530-9090      Fax. 02-530-9933    Line ID: @tgcontrol

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ :

คุณ ชลลัดดา              โทร. 083-789-7464  E-mail:  chonladda@tgcontrol.com

คุณ พวงทิพย์             โทร. 081-077-9531  E-mail:  kwang-pon@hotmail.com

คุณ สุกัญญา               โทร. 088-695-9240  E-mail:  sukanya.ked@hotmail.com

ตอบกลับภายในวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม  2561

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*