สัมมนาฟรี การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

สัมมนาประจำปี 2560
ABB Product Measurement
“การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต”
วัน ศุกร์ ที่  28 เมษายน 2560
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  (ห้องอู่ทอง 2) จังหวัด อยุธยา

ad-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-instrumen-900x900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-530-9090      Fax. 02-530-9933    Line ID: @tgcontrol

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ :

คุณ ณปภัช                    โทร. 091-558-3213               E-mail: napaphat@tgcontrol.com

คุณ ชลลัดดา                 โทร. 083-789-7464               E-mail: chonladda@tgcontrol.com

คุณ วรวรรณ                  โทร. 086-883-3589               E-mail:  worawan@tgcontrol.com

คุณ ภศิชา                     โทร. 064-138-2999               E-mail:  pasicha@tgcontrol.com     

ตอบกลับภายในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน  2560

ดาวน์โหลด : 

  1. กำหนดการสัมมนา
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

idline_tg200x200

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*