3 ที่สุดพลังงาน

energy-thailand_tg_17_2

3 ที่สุดพลังงาน

ปี 2559 เป็นปีที่กระทรวงพลังงาน ขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน ที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด 3 ด้าน ซึ่งได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการพลังงานไทย ได้แก่

• ลดค่าไฟฟ้าสูงสุด
รอบปี 2559 กระทรวงพลังงาน มีการปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปรหรือค่าเอฟที ต่อเนื่องสูงสุด โดยมีการลดค่าไฟฟ้าลงแล้ว 52.98 สตางค์ต่อหน่วย ประเทศลดค่าไฟได้ 92,103 ล้านบาท/ปี ช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าไฟฟ้า และภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานลง และเพิ่มการแข่งขันได้

• ส่งเสริมพลังงานทดแทนสูงสุด
รอบปี 2559 ถือเป็นปีทองแห่งการส่งเสริมลงทุนด้านพลังงานทดแทนสูงสุดในประวัติศาสตร์ เพราะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าระบบสูงสุด มากถึง 1,701 เมกะวัตต์ มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ สูงสุด 1,320 เมกะวัตต์ รองลงมาได้แก่ ชีวมวล 220 เมกะวัตต์ ลม 70 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 70 เมกะวัตต์ ขยะ 20 เมกะวัตต์ และพลังน้ำขนาดเล็ก 1 เมกะวัตต์ เกิดการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ เอทานอล 3.63 ล้านลิตร/วัน ไบโอดีเซล 3.91 ล้านลิตร/วัน ซึ่งถือเป็นผลของกลไกการสนับสนุนพลังงานทดแทน ที่กระทรวงพลังงานให้การส่งเสริมมาต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดการใช้พลังงานที่ผลิตได้ในประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว

• ส่งเม็ดเงิน จากกิจการด้านพลังงานเข้าประเทศสูงสุด
รอบปี 2559 ถือเป็นปีที่กระทรวงพลังงาน ได้มีการบริหารจัดการกลไกภาษีด้านพลังงาน การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตให้สมดุล การนำเงินจากค่าภาคหลวงรายได้ปิโตรเลียม โดยมีการนำเงินเข้าประเทศ จากกิจการพลังงานดังกล่าว สูงสุดถึง 195,000 ล้านบาท ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประเทศ และนำเงินไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป

ขอบคุณที่มาดีๆ จาก : กระทรวงพลังงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*