ABB solar inverter

ABB solar inverter

วันนี้คงไม่มีใครปฎิเสธได้ว่า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพมากที่สุดสำหรับประเทศที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นอย่างประเทศไทย แม้ว่าหลายฝ่ายหลายหน่วยงานจะมีความพยายามผลักดันให้มีการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานลม พลังงานชีวมวลแต่ทั้งหมดก็ยังประสบปัญหา โดยเฉพาะแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตพลังงานที่ยังไม่มีความเสถียรพอที่จะช่วยเสริมความมั่นคงให้กับระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้

จากศักยภาพดังกล่าว ส่งผลให้ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ที่ผ่านมา เราได้เห็นภาพของภาครัฐบาลไทยออกนโยบายสนับสนุนให้ภาคประชาชนหันมาติดตั้งระบบ Solar PV Rooftop บนอาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์และอาคารโรงงาน ด้วยมาตรการส่งเสริมแบบ Feed-in Tariff เป็นจำนวนสูงถึง 200 เมกะวัตต์ ส่งผลให้วงการโซล่าร์ไทยเกิดการตื่นตัวอีกครั้ง ขณะเดียวกันผู้เล่นจาก ตลาดโซล่าร์โลกเอง ก็เห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าจับตามอง

เอบีบี จับมือ พาวเวอร์วัน สร้างปรากฏการณ์ใหม่
ให้กับตลาดโซล่าร์โลก

หนึ่งในผู้เล่นในตลาดโลก ที่ให้ความสนใจตลาดโซล่าร์ไทย คือ “เอบีบี” บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานและระบบอัตโนมัติมาเป็นเวลามากกว่าศตวรรษ เอบีบี เป็นบริษัทที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม รวมทั้งการแสวงหาพันธมิตร เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยล่าสุด เอบีบีได้ทำการเทคโอเวอร์ “พาวเวอร์วัน” (Power-One) บริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงานทดแทนระดับโลกเข้ามาเสริมทัพให้สายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทะยานสู่ความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดพลังงานทดแทนของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ การเข้าซื้อกิจการพาวเวอร์วันของเอบีบี ในครั้งนี้เหตุผลสำคัญก็เพื่อเสริมศักยภาพในกลุ่มธุรกิจโซล่าร์อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) โดยเฉพาะ เนื่องจากพาวเวอร์วัน เป็นบริษัทชั้นนำด้านโซล่าร์ อินเวอร์เตอร์ ที่ครองความเป็นอันดับหนึ่งในตลาดสหรัฐอเมริกาและเป็นอันดับสองของโลก ขณะนี้เอบีบีมีนโยบายที่ชัดเจนในธุรกิจกลุ่มพลังงานทั้งหมด นับตั้งแต่พลังงานทดแทน (Renewable Energy) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) และการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และในบรรดากลุ่มพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพสงู สุด และเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มพลังงานทดแทน ที่เอบีบีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะในวิสัยทัศน์ของเอบีบีที่ประกาศตัวชัดเจนว่า จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในทุกกลุ่มธุรกิจด้วยแล้ว

การเข้าซื้อกิจการของพาวเวอร์เอบีบี ในครั้งนี้เหตุผลสำคัญก็เพื่อเสริมศักยภาพในกลุ่มธุรกิจโซล่าร์อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) โดยเฉพาะ เนื่องจากพาวเวอร์วัน เป็นบริษัทชั้นนำด้านโซล่าร์ อินเวอร์เตอร์ ที่ครองความเป็นอันดับสองของโลก ขณะนี้เอบีบีมีนโยบายที่ชัดเจนในธุรกิจกลุ่มพลังงานทั้งหมด นับตั้งแต่พลังงานทดแทน (Renewable Energy) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) และการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และในบรรดากลุ่มพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพสูงสุดและเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มพลังงานทดแทน ที่เอบีบีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะในวิสัยทัศน์ของเอบีบีที่ประกาศตัวชัดเจนว่า จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในทุกกลุ่มธุรกิจ ด้วยแล้ว การเข้าซื้อกิจการของพาวเวอร์วันก็เชื่อว่าจะเป็นแรงส่งให้เอบีบีสามารถก้าวกระโดดสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของสายธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

“เดิมทีเอบีบี มีผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะตัวของ โซล่าร์
อินเวอร์เตอร์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ต่อยอดมาจากกลุ่มธุรกิจที่เป็น Industrial Drive และ Wind Turbine
Converter ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาอย่างยาวนาน” คุณธีรศักดิ์
วงจันทร์ศิลป์ Country Sales Manager for PG Solar, Discrete Automation and Motion Division บริษัทเอบีบี จำกัด กล่าวพร้อมให้เหตุผลว่า

ABB solar inverter

คุณธีรศักดิ์ วงจันทร์ศิลป์
Country Sales Manager for PG Solar, Discrete Automation and Motion Division บริษัท เอบีบี จำกัด

“เนื่องจากในปัจจุบัน ตลาดโซล่าร์ของทั่วโลกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการคาดการณ์ของ The International Energy Agency ระบุว่า ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของโลกจะสามารถเติบโตมากกว่าร้อยละ 10 ต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ.2564 นั่นหมายถึงโอกาสในธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นเอบีบีจึงจำเป็นจะต้องแสวงหาพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งเข้ามาเสริมในธุรกิจ ซึ่งลงตัวที่พาวเวอร์วัน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และอัตราเติบโตค่อนข้างดีและต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นตลาดเป้าหมายของเอบีบีเช่นกัน” การเข้าซื้อกิจการพาวเวอร์วันของเอบีบีส่งผลดีต่อเนื่องกับทั้งสองบริษัท กล่าวคือ ทำให้เอบีบีมีชนิดสินค้า (Product Range) ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า นับตั้งแต่ลูกค้ากลุ่ม B2C คือ ลูกค้ากลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยขนาดเล็กไปจนถึง B2B คือ กลุ่มโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่ อันจะส่งผลให้เอบีบีสามารถนำเสนอบริการให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยมีเทคโนโลยีโซล่าร์อินเวอร์เตอร์ จากพาวเวอร์วันเข้ามาเสริมวามแข็งแแกร่งให้กับเอบีบีอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันพาวเวอร์วันเองก็สามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางจัดจำหน่ายของเอบีบีที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกได้เช่นกัน

เทคโนโลยีและการบริการที่วางใจและเชื่อถือได้

ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีโซล่าร์ อินเวอร์เตอร์ได้ถูกพัฒนาจนถึงขีดสุด โดยเฉพาะในแบรนด์ชั้นนำ
ของโลก แต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างคือ ออพชั่นเสริมความน่าเชื่อถือและรูแบบการซัพพอร์ทของแต่ละบริษัทที่จะ
นำเสนอต่อลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว

“โซล่าร์ อินเวอร์เตอร์ของเอบีบี ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์ที่เน้นเรื่องความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ หรือก็คือ ความมีเสถียรภาพของโซล่าร์อินเวอร์เตอร์ในระยะยาว และการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง โดยมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยให้โซล่าร์ อินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพดีขึ้นทนทาน และใช้งานได้ในระยะยาวมาขึ้น ในราคาที่สมเหตุสมผล” คุณธีรศักดิ์ กล่าว

นอกจากโซล่าร์ อินเวอร์เตอร์ของเอบีบีจะถูกออกแบบมาให้ง่ายสำหรับการติดตั้งและใช้งานแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าคือ การบริการที่ดีในระยะยาว อันเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจของเอบีบี “เอบีบี” มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือและปฏิบัติมาเป็นเวลานาน นั่นก็คือ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า โดยในส่วนของธุรกิจโซล่าร์เอง เราก็นำข้อปฏิบัติดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยที่เราจะมีทีมบริการและอะไหล่ที่ครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจใหักับลูกค้าว่า เราจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และรวมถึงในระยะยาว การันตีด้วยความมั่นคงของตัวบริษัทประการหนึ่ง

ABB Solar Inverter - String Inverter

ABB Solar Inverter – String Inverter
(Solar Inverter ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)

จุดเด่น
. มีประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) ในทุกช่วงการทำงาน
. มี MPPT Algorithm ที่ทำงานอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ
. มี Reliability ที่สูง และมีอายุการทำงานยาวนาน
. มีย่านระดับแรงดันที่กว้างทำให้ง่ายต่อการออกแบบ
. สามารถติดตั้งได้โดยง่าย เนื่องจากเป็น Inverter แบบ All In One และ Plug and Play
. ต้องการการดูแลรักษาน้อย (Maintenance Free)
. มาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน ทำให้ง่ายและลดเวลาในการติดตั้ง
. มีทีมบริการและอะไหล่ที่ครบถ้วน พร้อมให้บริการกับลูกค้าในประเทศไทยอย่างยาวนาน
ทำให้สามารถมั่นใจได้ในระยะยาว

ABB Solar Inverter - Central Inverter

ABB Solar Inverter – Central Inverter
(Solar Inverter ขนาดใหญ่)

จุดเด่น
. มีประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) และใช้พลังงานต่ำในทุกช่วงการทำงาน
. มี MPPT algorithm ที่ทำงานอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
. มี Reliability ที่สูง และมีอายุการทำงานยาว
. ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีของ ABB Drive ที่ถูกพิสูจน์จากใช้งานจริงทั่วโลกมาอย่างยาวนาน
. ออกแบบเป็น Module ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงดูแลรักษา
. มาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนทำให้ง่ายและลดเวลาในการติดตั้ง
. มีทีมบริการและอะไหล่ที่ครบถ้วน พร้อมให้บรกิ ารกบั ลกู คา้ ในประเทศไทยอยา่ งยาวนาน
ทำให้สามารถมั่นใจได้ในระยะยาว

ABB Solar Inverter

ที่มา : บทความจาก ABB in brief 1|14

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*