สัมมนาฟรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

สัมมนาประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2560)
หัวข้อ “ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter

The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product”
วัน พฤหัสบดี ที่  18  พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรม เมเปิล – บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

seminar-18-5-17

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1

ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-530-9090      Fax. 02-530-9933    Line ID: @tgcontrol

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ :

คุณ ณภัทร                    โทร. 082-499-2492               E-mail:  napat@tgcontrol.com
คุณ ธัญญารัตน์              โทร. 086-737-1097               E-mail:  tanyarut@tgcontrol.com
คุณ ภศิชา                     โทร. 064-138-2999               E-mail:  pasicha@tgcontrol.com

ตอบกลับภายในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม  2560

 

ดาวน์โหลด : 

  1. กำหนดการสัมมนา
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*