สัมมนาฟรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

สัมมนาประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2/2560)
หัวข้อ “ABB Low voltage AC Drives & Soft Starter

The innovation behind all-compatible is ABB’s new Product”
วัน พฤหัสบดี ที่  25  พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น

ad-seminar-25-5-17-1000x1000

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-530-9090      Fax. 02-530-9933    Line ID: @tgcontrol

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ :

คุณ ชลลัดดา          โทร. 083-789-7464         E-mail:  chonladda@tgcontrol.com
คุณ พวงทิพย์          โทร. 081-077-9531         E-mail:  puangtip@tgcontrol.com
คุณ สุกัญญา           โทร. 088-695-9240         E-mail:  sukanya@tgcontrol.com

 ตอบกลับภายในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม  2560

 

ดาวน์โหลด : 

  1. กำหนดการสัมมนา
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*