การเลือกใช้งาน Softstarters

Normal สตาร์ท
ชนิด

 • ใบพัดปรับทิศทางเรือเดินสมุทร
 • คอมเพรสเซอร์
 • ลิฟท์
 • ปั๊ม
 • สายพานลำเลียง
 • บันไดเลื่อน

การเลือก

 • เลือกตามขนาดกระแสของมอเตอร์สำหรับรุ่นที่มีอุปกรณ์ Overload ภายในตัวเลือก Overload class 10

Heavy duty สตาร์ท
ชนิด

 • ใบพัด
 • เครื่องบด เครื่องบีบ
 • เครื่องผสม
 • สายพานลำเลียงแบบยาวๆ
 • เครื่องโม่
 • เครื่องจักรหนัก

การเลือก

 • เลือกเกิดขนาดกระแสของมอเตอร์ 1 รุ่น สำหรับรุ่นที่มีอุปกรณ์ Overload ภายในตัวเลือก Overload class 30

PSR_tgcontrol_1

PSR ติดตั้งงาน ด้วยการยึดสกรู หรือยึดรางปีกนก สัญญาณ LED (ON/พร้อมทำงาน RUN/ทำงานเต็ม Rate speed)
3 ปุ่มปรับตั้งค่า (Start ramp 1-20 วินาที) (Start ramp 0-2 วินาที) (Initial voltage 40-70%) สำหรับแรงดันเริ่มต้น Ue
สามารถนำสัญญาณ relay ออกไปใช้งานได้ในตัว Run (PSR3…105) และ Top of Ramp (PSR25… 105)

PSR_tgcontrol_2PSE ติดตั้งง่าย ด้วยการยึดสกรู รองรับสัญญาณดิจิตอลเพื่อสั่ง Sart  Stop และ Reset ได้  สามารถนำสัญญาณ Relay ออกไปใช้งานได้ ทั้งสัญญาณ Run, Stop และ TOR  มีข้อมูลอุปกรณ์ด้านหน้าสะดวกต่อการอ่านคำ

PSR_tgcontrol_3PSTX มี 3 Digital Input ที่ปรับตั้งค่าได้รวมทั้งคำสั่ง Start และ Stop มี 3 Digital Output Relay ที่ปรับตั้งค่าได้ มีข้อมูลอุปกรณ์ด้านหน้า เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน สามารถต่อ I/O inputs และ outputs เพิ่มได้ ติดตั้งง่ายโดยการยึดสกรูติดผนังโดยลักษณะรูจะเป็นแบบรูกุญแจ ง่ายต่อกรติดตั้ง ติดตั้งการสื่อสารแบบ Modbus มาในตัว และยังสามารถสื่อสารด้วย Fieldbus ชนิดอื่นได้ด้วย มีสัญญาณ Analog Output ให้เลือกแตกต่างกัน 15 ลักษณะ

PSR_tgcontrol_4

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย T.G. CONTROL CO., LTD.

สงวน ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเวปไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

TG_Logo   ISO 9001:2008   IAF dakks deutsche d-zm-18590-01-00_tgcontrol    LOGO AVB TG Control    ABB Drives Alliance Founder Member

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*