Eaton UPS

บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด

Eaton UPS เครื่องสำรองไฟชั้นนำจากอเมริกา ที่มีคุณภาพสูงและการทำงานที่แม่นยำ สามารถใช้งานในการสำรองไฟในทุกการประยุกต์ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ระบบตู้เครือข่าย การใช้งานในโรงงาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่สำคัญในโรงพยาบาล (Healthcare) ทั้งนี้ยังสามารถใช้งานได้ถึงระบบศูนย์ข้อมูลใหญ่ (Data center) ด้วย

จำหน่ายUPSEaton, UPSราคา, UPSEATON5P, เครื่องสำรองไฟEatonรุ่น5P, เครื่องสำรองไฟEatonรุ่น9E, เครื่องสำรองไฟEatonรุ่น9PX, เครื่องสำรองไฟEaton9E, EatonUPSราคาถูก, เครื่องสำรองไฟEaton5V, บริการด้านSolutionแบบครบวงจร, Eaton9PXSeries, EatonUPSThailand, เครื่องสำรองไฟEaton, ทีจีคอนโทรลUPS, tgcontrolUPS, เครื่องสำรองไฟทีจีคอนโทรล

VieW UPS runtime graph