ติดตั้งเสาไฟสูง 7 เมตร โคมไฟ LED Flood Light งานโคมไฟแสงสว่างนึกถึงเรา

Tango G4 LED Flood
BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM

ติดตั้งเสาไฟสูง 7 เมตร โคมไฟ LED Flood Light งานโคมไฟแสงสว่างนึกถึงเรา #TGcontrol

Philips Tango G4 LED flood lighting is the 4th generation of the Tang LED family. A new range lighting that delivers thigher efficacy and has an optimized windage area, and less weight thanks to its technical design. This product introduction is the ideal solution for a wide range of area lighting and recreational sports lighting applications. lt incorporates the latest LED light source, one-piece optical system, heat sink and driver into a compact and robust housing that meets globallyrecognized safety standards. lts specially-desined heat sink incorporates aesthetics and functionality to ensure excellent reliability. Powered by LED technology, Tango G4 LED floodlights deliver superior performance and a longer lifetime, bringing area lighting to a whole new level.

  • Warnings and Safety
    please pay attention to the mounting instructions
Tango G4 LED Flood
Tango G4 LED Flood
Tango G4 LED Flood