ประเภทของระบบ fire alarm แบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

การป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการหมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้า เส้นทางเดินไฟต่างๆ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มักจะทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้น การหมั่นตรวจสอบไฟ ก่อนออกจากบ้านว่าเราได้ดับแล้วหรือไม่ แม้กระทั่งการติดตั้งระบบเตือนเพลิงไหม้ หรือ ระบบ fire alarm ก็ด้วย

ในปัจจุบันมีการให้ความสำคัญกับการติดตั้ง ระบบ fire alarm มากขึ้น สังเกตได้จากโครงการหมู่บ้านจัดสรรทั่วไป ที่มักจะแถม ระบบ fire alarm และถังดับเพลิงพร้อมมากับตัวบ้านด้วย หรือแม้แต่ตามบริษัท องค์กรและอาคารขนาดใหญ่ก็จะมี ระบบ fire alarm ติดตั้งตามที่กฎหมายบังคับ

ระบบ fire alarm ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 1. ชุดจ่ายไฟ (Power Supply)
  ชุดจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟให้เป็นกำลังไฟฟ้ากระแสตรง นำไปจ่ายให้กับระบบพลังงาน โดยทั่วไปแล้วชุดจ่ายไฟจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง สำหรับให้ระบบยังทำงานอยู่ได้ในขณะที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ
 2. แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
  แผงควบคุม ตู้ควบคุมระบบ fire alarm เป็นทั้งส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระบบ fire alarm สามารถแสดงผลการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ รวมถึงส่งสัญญาณ fire alarm แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไปตามตำแหน่งต่างๆ ที่วางระบบสัญญาณ ไว้ ส่วนประกอบสำคัญของตู้ควบคุมระบบ fire alarm ได้แก่

  1. CPU ตู้ควบคุม fire alarm
  2. สัญญาณไฟ LED บอกสถานะต่างๆ เช่น
   • ไฟแสดงแหล่งจ่ายไฟ
   • ไฟแสดงสถานะการตรวจจับของอุปกรณ์
   • ไฟแสดงสถานะขัดข้องของอุปกรณ์ตรวจจับและระบบ
  3. ปุ่มควบคุมการทำงานต่างๆ เบื้องต้น เช่น
   • ปุ่มรับทราบเหตุการณ์
   • ปุ่มหยุดเสียงการแจ้งเหตุ
   • ปุ่มเคลียร์เหตุการณ์ต่างๆ
  4. Main Sound Buzzer ส่งเสียงดังขณะเแจ้งเหตุ ประกอบไปด้วย
   • ชุดจ่ายไฟ
   • แผงควบคุม
   • อุปกรณ์ประกอบ
   • อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ
   • อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ
 3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices)
  อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ อุปกรณ์ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ และส่งสัญญาณเตือนอัคคีภัยตรวจจับได้ถึงความร้อน ควันและเปลวไฟ เป็นต้น โดยอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station)อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือเป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด ดึง หรือทุบกระจก โดยจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือในจุดที่สังเกตได้ง่าย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้พบเหตุก็จะสามารถเริ่มสัญญาณดับเพลิงได้เลย
  • อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ (Detectors)อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ
   เป็นอุปกรณ์ที่สามรถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้โดยอัตโนมัติ จากการมีปฏิกริยาไวต่อสภาะตามระยะต่างๆ ของการเกิดเพลิงไหม้ ชนิดของอุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ ได้แก่

   1. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) แบ่งเป็น 2 ชนิด
    • อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบลำแสง (Projected Beam Detector)
    • อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบใช้ในท่อลม (Duct Smoke Detector)
   2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) แบ่งเป็น 2 ชนิด
    • อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ชนิดกำหนดอุณหภูมิ (Fixed Temperature)
    • อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ชนิดคอมบิเนชั่น (Combination)
   3. อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) แบ่งเป็น 2 ชนิด
    • ชนิดตรวจจับแสงที่เป็นแสงอินฟาเรด(Infrared)
    • ชนิดตรวจจับแสงที่เป็นแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet)
   4. อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detector)
   5. อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำไหล (Water Flow Switch)โดยควรตรวจเช็คระบบไฟอลามอยู่เสมอว่าอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟไหม้ยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติอยู่หรือไม่ โดยตรวจเช็คจากการใช้ชุดทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับ
 4. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm Devices)
  อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสียงหรือแสงในการเตือนสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาคาร หรือบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดของอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยแสงและเสียง เช่นกระดิ่งเตือนภัยสัญญาณไฟเสียงอิเล็กทรอนิคส์เสียงสโลว์-วูฟ เสียงประกาศจากลำโพงแสงไฟกระพริบ
 5. อุปกรณ์เสริม (Auxiliary Devices)
  อุปกรณ์เสริมคืออุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมกับระบบอื่นๆ ของระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ทำหน้าที่เชื่อมสัญญาณไปยังระบบต่างๆ ของอาคาร เช่นควบคุมการเปิด-ปิดประตูหนีไฟควบคุมการปิดพัดลมในระบบปรับอากาศควบคุมระบบบังคับลิฟต์ลงมาชั้นล่างควบคุมระบบกระจายเสียงและประกาศแจ้งข่าวทำงานร่วมกับระบบดับเพลิง

ระบบ fire alarm แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

การเลือกใช้ระบบ fire alarm แท้จริงอาจจะไม่มีสูตรตายตัว ในการเลือกใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของอาคาร แต่โดยทั่วไปแล้ว ในการติดตั้งระบบ fire alarm นั้น เราสามารถพิจารณาได้จาก

 1. ขนาดของตัวอาคาร ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กก็สามารถเลือกใช้ Conventional Fire Alarm System ก็เพียงพอ แต่ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ และต้องการความปลอดภัยสูง ก็ควรเลือกใช้ Addressable Fire Alarm System หรือ Intelligent Fire Alarm System ก็ได้
 2. ความต้องการความปลอดภัย ถ้าสิ่งของในตัวอาคารมีคุณค่าอย่างมาก ความสำคัญอย่างมาก และต้องการความปลอดภัยขั้นสูง เราอาจจะเลือกใช้ ระบบ fire alarm แบบ Addressable Fire Alarm System, Intelligent Fire Alarm System หรือ Aspiration Fire Detection System ก็ได้
 3. ความสะดวกสบายในการใช้งาน หากเจ้าของอาคารท่านใดต้องการความสะดวกในการใช้งาน ก็สามารถเลือกติดตั้งระบบ fire alarm แบบ Intelligent Fire Alarm หรือ Wireless Fire Alarm System ได้ การติดตั้งระบบ fire alarm ปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญกับอาคารบ้านเรือน หรือตามองค์กร บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ เพราะเป็นการให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ของคนทำงานในองค์กร รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ในตัวอาคารด้วย การเลือกใช้ระบบ fire alarm มาใช้ในตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม เราสามารถเลือกนำมาติดตั้งได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ

และหากใครที่กำลังมองหา ระบบ fire alarm แบบ Conventional Fire Alarm Control Panel หรือ Intelligent Fire Alarm Control Panel ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสำหรับแจ้งเตือน เมื่อมีเหตุเพลิงใหม้

นึกถึงบริษัท ที.จี. คอนโทรล จำกัด  เราเป็นตัวแทนจำหน่าย Fire alarm ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ยี่ห้อ GST จากบริษัท แคเรียร์ คอมเมอร์เชียล รีฟริเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

แบบครบวงจร เรายินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้ท่านได้พิจารณาติดตั้งระบบ fire alarm ที่เหมาะสมกับท่านและตามที่ท่านต้องการ ด้วยทีมงานคุณภาพ