รู้อะไร ไม่เท่า “รู้งี้ติดแจ้งเตือนไฟไหม้ไว้ก่อนก็ดี” โรงงาน อาคาร ผับบาร์ จำเป็นต้องมี!

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ GST Fire Alarm เตือนก่อนปลอดภัย ทุกเวลา

จากเหตุเพลิงไหม้ สถานบันเทิงผับบาร์ อาคาร โรงงาน ที่เกิดถี่ๆในช่วงนี้ขึ้น และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆ เช่น สถานประกอบการที่เปิดมานาน ติดตั้งระบบป้องกันไฟที่ล้าสมัยหรือไม่ทราบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้

ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก

ระบบการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ จึงมีความสำคัญมากๆ ซึ่งนอกจากกฎหมายความปลอดภัยสถานบริการแล้ว ในการก่อสร้างอาคารยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารทั่วไปอีกด้วย โดยแอดมินได้เรียบเรียงใจความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดับเพลิง ประกอบด้วยกฎกระทรวงฉบับที่ 33, 39 ไว้ให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ในข้อ16ระบุไว้ว่าในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบทั่วถึง
อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณหนีไฟทำงาน
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)  ซึ่งระบุว่าอาคาร ได้แก่ ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด และอาคารขนาดอื่นๆ กฎหมายทุกฉบับระบุว่า
อาคาร ตึกแถว ทุกชนิดต้องมีเครื่องดับเพลิงในจำนวนและขนาดสอดคล้องกับขนาดพื้นที่ และยิ่งเป็นอาคารสูงก็ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ อย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกชั้น และทุกคูหา
หากพื้นที่เกิน 2,000 ตรม. ต้องมีป้ายทางหนีไฟทุกชั้น และตัวอักษรไม่เล็กกว่า 10 ซม.
หมายเหตุ
**กฎหมายที่ระบุเป็นบทความที่เรียบเรียงข้อกำหนดเบื้องต้นเท่านั้น ในการใช้งานจริง ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูล ประเมินความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ เพื่อความถูกต้อง และความปลอดภัยต่อผู้ใช้และทรัพย์สินสูงที่สุดก่อนดำเนินการ**

SMART FIRE ALARM ของ TGcontrol ยี่ห้อ GST

ผู้ช่วยสำคัญ ที่จะดูแล ป้องกัน ให้คุณหมดห่วงเรื่องไฟไหม้ ด้วยระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ที่มีมาตรฐาน

สามารถใช้งานร่วมกับตู้ควบคุม Fire Alarm เดิมได้

รู้ทันทีว่าจุดเกิดเหตุที่บริเวณใดโซนไหน สามารถใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์กันขโมยป้องกันการบุกรุก

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.maxwell.co.th/