Our Services

บริษัท ที.จี. คอนโทรล จำกัด

ผู้นำด้านการอนุรักษ์ และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ในทุก ๆ โครงการของคุณด้วยทีมงานมืออาชีพที่เข้าใจทุกรายละเอียดและความต้องการใช้งานของลูกค้า
สามารถจัดทำระบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้โดยยังคงประสิทธิภาพการใช้งานสูงที่สุด

01

CONSULTANT

บริการให้คำปรึกษาด้านการวางระบบสำหรับทุกอุตสาหกรรมรวมไปถึงปัญหาด้านพลังงานต่าง ๆ

Consultant

02

SYSTEM DESIGN

โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์,อุตสาหกรรมกระดาษ และเยื่อกระดาษ, อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมยานยนต์, โรงสี, OEM, อาคารสูง, โรงแรม-ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ

SYSTEM DESIGN

03

PROCUREMENT

เราเลือกสรรเฉพาะอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน อีกทั้งยังตรงตามมาตฐานการประหยัดพลังงาน

PROCUREMENT

LOGISTICS

04

LOGISTICS

โดยบริการขนส่งที่เชื่อถือได้คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นจะไปถึงที่หมายโดยสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอย่างเต็มสิทธิภาพ

INSTALLATION

05

INSTALLATION

ทีมช่างที่เข้าใจถึงระบบและความปลอดภัยในการทำงานของลูกค้าซึ่งใส่ใจทุกรายละเอียดในการติดตั้งเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซึ่งอาจะทบต้การทำงานของระบบในอนาคต เพื่อไม่ให้การทำงานของคุณต้องชะงักลง

MAINTENANCE

06

MAINTENANCE

บริการตรวจเช็คระบบต่าง ๆ และซ่อมบำรุงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบแลละอุปกรณ์ต่าง ๆ

บริการจัดอบรมสัมมนา

บริการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ทั้งในและนอกสถานที่