จุดเด่น Inverter ACS580

 • Bluetooth Panel

จอ ACS580 Type ACSAPW สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ผ่าน App Drivetune ดาวน์โหลดฟรีได้ทั้ง Google Play และ Apple App Store

 • Adapter CDPI-01

คือ Panel Adapter ที่ช่วยในการควบคุม Drive ACS580 ได้มากถึง 32 เครื่องต่อการใช้งาน Panel 1 จอ

 • Functional Safety

Safe Torque Off ได้รับรองมาตรฐานทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

IEC 61508 ed2: SIL 3. IEC 61511: SIL 3

IEC 62061: SL CL 3. EN ISO 3849-1: PL e

 • Brake Chopper

Built-in Brake Chopper Frame Size up to R3

 • DC Choke

เป็นเทคโนโลยี Swinging Choke เพื่อลดสัญญาณรบกวนทุกย่านความถี่ (Harmonics)

 • Scalar and Vector Control for Process Control

– Scalar Control คือการควบคุมมอเตอร์ตามแรงดัน (Voltage) และความถี่ (Hz)

– Vector Control คือการควบคุมมอเตอร์ด้วยความเร็วรอบ (Speed) และแรงบิด (Torque)

 • ACS580 รองรับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก DC+24V Frame Size R6R11
 • ACS580 สามารถนำไปใช้งานกับมอเตอร์ได้ 2 ชนิด

– Asynchronous Motor คือ มอเตอร์กระแสสลับ

– Permanent Magnet คือ มอเตอร์แม่เหล็กถาวร

 • PC Tool

ACS580 สามารถต่อสายจาก Drive ถึง Motor ได้ถึง 100 เมตรใน Frame Size R1-R5 และ 150 เมตรใน Frame Size R6-R9

 • Connectivity

ACS580 รองรับ Fieldbus ผ่าน Fieldbus Adapter (Option)

 • Modbus RTU

Built-in Modbus RTU Fieldbus interface

 • I/O Options

ACS580 สามารถเพิ่ม Input / Output ตามความต้องการในการใช้งาน