Analysis Sensor

บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด

Process Sensors  , Water Quality Control

บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Kasahara Chemical Instruments Corp. และเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบออโตเมชั่น มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ โดยคัดเลือกสินค้าและโซลูชั่นที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการในระดับมาตรฐานสากล ให้บริการนับตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบและวางระบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม บริษัท ที.จี.คอนโทรล มุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานอย่างมืออาชีพให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม