การบำรุงรักษาอินเวอร์เตอร์ (PM)

Preventive Maintenance

วัตถุประสงค์ของงาน  Preventive  Maintenance

         Preventive Maintenance: PM ( การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน )  เป็นการดูแลรักษา Inverter ABB ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย โดยการทำเช่นนี้ก็เพื่อวางเป้าหมายไม่ให้เกิดความเสียหายอันอาจจะส่งผลกระทบ ต่อกระบวนการผลิตและความเสี่ยง  PM เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา Inverter ABB รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในตัว Inverter ABB เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ทำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉิน

การแบ่งลักษณะของการบำรุงรักษา

1.การบำรุงรักษาเป็นประจำตามกำหนดระยะเวลา
2.การบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงาน Preventive Maintenance

1.ลดปัญหาการ Shutdown  ของเครื่องจักร
2.ตรวจสอบข้อบกพร่องของ Inverter ABB ก่อนชำรุดเสียหาย
3.รักษาประสิทธิภาพในการทำงานของ Inverter ABB
4.ง่ายต่อการควบคุมดูแลและบริหารจัดการเครื่องจักร
5.เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท
6. เกิดความเชื่อมั่นในเครื่องจักร
7.การทำงานสะดวกสบายปลอดภัยและคุ้มค่าต่อการลงทุน

ขอบเขตการทำงาน

1.Inspaction checking measures the other component
2.Check capacitor bank
3.Cleaning
4.Tigtening
5.Checking software version and motor data
6.Check supply voltage
7.Check control voltage
8.Inpection of cooling fan ( Inverter and Capacitor bank )
9.Measuring DC bus
10.Checking parameter ( Windows ware ABB )
11.Checking temperature
12.Work description
13.Report comment & parameter

After Sale Service

1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของ Inverter ABB
2.ให้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการ Set Inverter ABB
3.ตรวจสอบปัญหาหน้างานพร้อมแก้ไขตลอดเวลา
4.ทีม Service มากด้วยประสบการณ์ ติดตั้ง Set Inverter ABB พร้อมให้คำปรึกษา

แนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

Spare Part Support
1.IGBT
2.SCR & Diode
3.PCB Control
4.PCB Drive SCR
5.PCB Interface
6.Switch Supply
7.Capacitor Fan
8.Cooling Fan
9.Capacitor Power
10.อื่นๆ อีกมากมาย