ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสำหรับแจ้งเมื่อมีเหตุเพลิงไม่ใช่อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ

GST Fire Alarm | 🔥สัญญาณเตือนอัคคีภัย🔥
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสำหรับแจ้งเมื่อมีเหตุเพลิงไม่ใช่
อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ
👉🦺ปลอดภัยไว้ก่อนปรึกษาเรา #TGcontrol ☎️02-530-9090

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คืออะไร

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบ fire alarm คือ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยจะแจ้งเตือนไฟไหม้ผ่านระบบอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่างๆ เช่น ชุดจ่ายไฟ แผงควบคุม อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เป็นต้น เพื่อแจ้งให้คนภายในพื้นที่ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ และให้ทำการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามจนเกิดอุบัติเหตุ และอพยพผู้คนออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด การออกแบบระบบเตือนไฟไหม้จึงต้องออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะอาคารนั้นๆ มากที่สุด

  • Smoke Detector (อุปกรณ์ตรวจจับควัน)
  • Heat Detector (อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน)
  • Manual Pull Station (อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ)
  • Alarm Bell (แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกระดิ่ง)
  • Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
  • Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)
  • Exit Emergency Light (ป้ายไฟทางออกหนี)
  • Conventional Beam Smoke Detector  (อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลำแสงบีม)
  • Gas Detector (อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ)
  • Explosion Proof Type (อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดกันระเบิด)