FLOW METER ABB
(เครื่องมือวัดอัตราการไหลในกระบวนการผลิต) 

ปริมาณของเหลว, ไอน้ำ, ก๊าซ ที่อยู่ในท่อมีอยู่หลายประเภทดังนี้

 • Magnetic flow meter

  เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลในรูปแบบของปริมาณของเหลว ประเภทที่มีค่านำไฟฟ้าเท่านั้น โดยอาศัยหลักการของการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก โดยส่วนมากจะใช้ในการวัดปริมาณการไหลของน้ำดิบ, น้ำเสีย, สารเคมี

 • Vortex flow meter

  เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลในรูปแบบของปริมาตร โดยใช้หลักการของรูปแบบคลื่น Vortex เข้ามาใช้ในการวัดค่าการไหลของเหลว, ไอน้ำ, ก๊าซ โดยส่วนมากจะนำไปใช้ในการวัดอัตราการไหลของไอน้ำ, การวัดอัตราการไหลของเหลว ที่มีค่านำไฟฟ้า, และการวัดอัตราการไหลของลม หรือก๊าซ

 • Coriolis Mass flow meter

  เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลในรูปแบบของน้ำหนักโดยตรง โดยใช้หลักการของการใช้แรงสั่นของท่อเข้ามาวิเคราะห์ ่ ส่วนมากใช้ในการวัดอัตราการไหลของน้ำมัน, ก๊าซ หรือใช้ในการวัดค่าความหนาแน่นของของเหลว

 • Thermal Mass flower meter

  เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลในรูปแบบของน้ำหนักโดยตรง โดยอาศัยหลักการในการถ่ายเทอุณหภูมิของที่ของไหลผ่าน sensor มาวิเคราะห์หาค่าอัตราการไหลส่วนมากใช้ในการวัดอัตราการไหลลมอัด หรือ gas ต่างๆ อาทิเช่น CO2, BIO GAS, N2

ตัวแทนจำหน่าย Inverter ABB หลายรุ่น ACS580, ACS380, ACS150, ACS355, ACS880, ACS550, ACS800, ACH550 อินเวอร์เตอร์ inverter อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าโรงงาน

 • Inverter, Drive (อินเวอร์เตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Softstarter (ซอร์ฟสตาร์ทเตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Instrument (เครื่องมือวัด) ยี่ห้อ ABB
 • UMC (อุปกรณ์ใช้ในการป้องก้นมอเตอร์แรงดันต่ำ) ยี่ห้อ ABB
 • Smart Sensor (อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของมอเตอร์)  ยี่ห้อ ABB
 • Power meter  ยี่ห้อ Delta
 • โคมไฟ (LED)  ยี่ห้อ OSRAM
 • Solar Pump  ยี่ห้อ INVT

สนใจได้รุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้เลย
บริษัท ทีจี คอนโทรล จำกัด  ตัวแทนจำหน่าย

Tel : 02-530-9090

ID Line : @tgcontrol

Facebook : tgcontrol

1. ฟรี! รับปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับ Inverter & Softstarter
2. ฟรี! ตรวจวัดค่าพลังงาน (ทำเอกสารเกี่ยวกับพลังงาน)
3. ฟรี! ทดสอบระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
4. รับให้คำปรึกษา และวางแผนบำรุงรักษา (PM) เกี่ยวกับ Inverter&Softstarter
5. รับทำ service contract เกี่ยวกับ Inverter
6. รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ ทุกยี่ห้อ
7. จำหน่าย Spare Part Inverter&Softstarter “ABB”

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย T.G. CONTROL CO., LTD.
สงวน ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเวปไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ