FLOW METER ABB
(เครื่องมือวัดอัตราการไหลในกระบวนการผลิต) 

ปริมาณของเหลว, ไอน้ำ, ก๊าซ ที่อยู่ในท่อมีอยู่หลายประเภทดังนี้

 • Magnetic flow meter

  เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลในรูปแบบของปริมาณของเหลว ประเภทที่มีค่านำไฟฟ้าเท่านั้น โดยอาศัยหลักการของการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก โดยส่วนมากจะใช้ในการวัดปริมาณการไหลของน้ำดิบ, น้ำเสีย, สารเคมี

 • Vortex flow meter

  เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลในรูปแบบของปริมาตร โดยใช้หลักการของรูปแบบคลื่น Vortex เข้ามาใช้ในการวัดค่าการไหลของเหลว, ไอน้ำ, ก๊าซ โดยส่วนมากจะนำไปใช้ในการวัดอัตราการไหลของไอน้ำ, การวัดอัตราการไหลของเหลว ที่มีค่านำไฟฟ้า, และการวัดอัตราการไหลของลม หรือก๊าซ

 • Coriolis Mass flow meter

  เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลในรูปแบบของน้ำหนักโดยตรง โดยใช้หลักการของการใช้แรงสั่นของท่อเข้ามาวิเคราะห์ ่ ส่วนมากใช้ในการวัดอัตราการไหลของน้ำมัน, ก๊าซ หรือใช้ในการวัดค่าความหนาแน่นของของเหลว

 • Thermal Mass flower meter

  เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลในรูปแบบของน้ำหนักโดยตรง โดยอาศัยหลักการในการถ่ายเทอุณหภูมิของที่ของไหลผ่าน sensor มาวิเคราะห์หาค่าอัตราการไหลส่วนมากใช้ในการวัดอัตราการไหลลมอัด หรือ gas ต่างๆ อาทิเช่น CO2, BIO GAS, N2

ตัวแทนจำหน่าย Inverter ABB หลายรุ่น ACS580, ACS380, ACS150, ACS355, ACS880, ACS550, ACS800, ACH550 อินเวอร์เตอร์ inverter อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าโรงงาน

 • Inverter, Drive (อินเวอร์เตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Softstarter (ซอร์ฟสตาร์ทเตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Instrument (เครื่องมือวัด) ยี่ห้อ ABB
 • UMC (อุปกรณ์ใช้ในการป้องก้นมอเตอร์แรงดันต่ำ) ยี่ห้อ ABB
 • Smart Sensor (อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของมอเตอร์)  ยี่ห้อ ABB
 • Power meter  ยี่ห้อ Delta
 • โคมไฟ (LED)  ยี่ห้อ OSRAM
 • Solar Pump  ยี่ห้อ INVT

สนใจได้รุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้เลย
บริษัท ทีจี คอนโทรล จำกัด  ตัวแทนจำหน่าย

Tel : 02-530-9090

ID Line : @tgcontrol

Facebook : tgcontrol

1. ฟรี! รับปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับ Inverter & Softstarter
2. ฟรี! ตรวจวัดค่าพลังงาน (ทำเอกสารเกี่ยวกับพลังงาน)
3. ฟรี! ทดสอบระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
4. รับให้คำปรึกษา และวางแผนบำรุงรักษา (PM) เกี่ยวกับ Inverter&Softstarter
5. รับทำ service contract เกี่ยวกับ Inverter
6. รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ ทุกยี่ห้อ
7. จำหน่าย Spare Part Inverter&Softstarter “ABB”

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย T.G. CONTROL CO., LTD.
สงวน ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเวปไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

Level Measurement ABB
(เครื่องมือวัดระดับของเหลวและของแข็ง) 

ABB เป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวัดระดับปริมาณของเหลวและของแข็ง และในการความคล่องตัวในการใช้งานจำนวนมากทำให้ลูกค้าของเรามีความหลากหลายโซลูชั่นเชิงปฏิบัติและนวัตกรรมต่างๆเครื่องมือการวัดระดับใช้ในหลายแอปพลิเคชัน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา,อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ,อุตสาหกรรมสารเคมี,อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และอื่นๆ

อุปกรณ์การวัดระดับในรูปแบบไม่สัมผัสโดยตรงได้แก่
Level Measurement Product

อุปกรณ์การวัดระดับในรูปแบบสัมผัสโดยตรงได้แก่
Magnetic Level Gauge Switches

Magnetostrictive Level Transmitter

Guided Wave Radar Level Transmitter

ตัวแทนจำหน่าย Inverter ABB หลายรุ่น ACS580, ACS380, ACS150, ACS355, ACS880, ACS550, ACS800, ACH550 อินเวอร์เตอร์ inverter อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าโรงงาน

 • Inverter, Drive (อินเวอร์เตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Softstarter (ซอร์ฟสตาร์ทเตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Instrument (เครื่องมือวัด) ยี่ห้อ ABB
 • UMC (อุปกรณ์ใช้ในการป้องก้นมอเตอร์แรงดันต่ำ) ยี่ห้อ ABB
 • Smart Sensor (อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของมอเตอร์)  ยี่ห้อ ABB
 • Power meter  ยี่ห้อ Delta
 • โคมไฟ (LED)  ยี่ห้อ OSRAM
 • Solar Pump  ยี่ห้อ INVT

สนใจได้รุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้เลย
บริษัท ทีจี คอนโทรล จำกัด  ตัวแทนจำหน่าย

Tel : 02-530-9090

ID Line : @tgcontrol

Facebook : tgcontrol

1. ฟรี! รับปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับ Inverter & Softstarter
2. ฟรี! ตรวจวัดค่าพลังงาน (ทำเอกสารเกี่ยวกับพลังงาน)
3. ฟรี! ทดสอบระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
4. รับให้คำปรึกษา และวางแผนบำรุงรักษา (PM) เกี่ยวกับ Inverter&Softstarter
5. รับทำ service contract เกี่ยวกับ Inverter
6. รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ ทุกยี่ห้อ
7. จำหน่าย Spare Part Inverter&Softstarter “ABB”

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย T.G. CONTROL CO., LTD.
สงวน ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเวปไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

Pressure Measurement ABB
(เครื่องมือวัดแรงดันน้ำ, ลม, ไอน้ำ) 

ABB เป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวัดระดับปริมาณของเหลวและของแข็ง และในการความคล่องตัวในการใช้งานจำนวนมากทำให้ลูกค้าของเรามีความหลากหลายโซลูชั่นเชิงปฏิบัติและนวัตกรรมต่างๆเครื่องมือการวัดระดับใช้ในหลายแอปพลิเคชัน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา,อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ,อุตสาหกรรมสารเคมี,อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และอื่นๆ

ABB นำเสนออุปกรณ์เครื่องมือวัดความดันที่ครอบคลุมไปทุกช่วงของความดันรุ่น 2600T ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองหลายแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่เงื่อนไขที่ลำบากในน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา,อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ,อุตสาหกรรมสารเคมี,อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า , และอื่นๆ
ABB ตระกูล 2600T ประกอบด้วยรุ่น

The multiplicity of pressure transmitters and application capabilities from ABB allow you to standardize transmitter installations – plant-wide.
Pressure Transmitterเป็นเครื่องมือวัดแรงดัน น้ำ, ลม, ไอน้ำ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตและส่งสัญญาณเอาท์พุทเป็นกระแส 4-20 MA เพื่อใช้ในการ Monitor หรือส่งไปยังในส่วนควบคุมต่อไป

pressure gauge
Pressure Transmitters gauge เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดความดัน(ลม,แรงดันน้ำ) โดยหลักการ gauge คือ การวัดจากชั้นความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure = 1.013 bar )

คุณสมบัติของ Product

 • Accuracy : Model 261 standard 1 %, Model 266 standard 0.06 %
 • Span limits 60 mbar – 1050 bar
 • การติดตั้งจะมีแบบ inline, remote seals ,direct mount
 • IP67
 • Ambient temperature -40 … 85 °C
 • Process temperature -50 … 120 °C
 • Process connection 1/2 in – 14 NPT female, male
 • Power supply 24 V DC
 • Current output 4 … 20 mA
 • Communication HART protocol , PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Pressure transmitter 266 : Performance with intelligence

 • BASE ACCURACY : 0.06% of calibrated span turn down Ratio ถึง 100
 • Stability ที่ 0.15% ถึง 10 ปี
 • 4-20 mA output พร้อม HART Communication

ตัวแทนจำหน่าย Pressure Transmitter abb (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) อุปกรณ์วัดแรงดันก๊าซ, อากาศ, ของเหลว และแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ยี่ห้อ ABB – T.G. Control 02 530 9090

ตัวแทนจำหน่าย Inverter ABB หลายรุ่น ACS580, ACS380, ACS150, ACS355, ACS880, ACS550, ACS800, ACH550 อินเวอร์เตอร์ inverter อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าโรงงาน

 • Inverter, Drive (อินเวอร์เตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Softstarter (ซอร์ฟสตาร์ทเตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Instrument (เครื่องมือวัด) ยี่ห้อ ABB
 • UMC (อุปกรณ์ใช้ในการป้องก้นมอเตอร์แรงดันต่ำ) ยี่ห้อ ABB
 • Smart Sensor (อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของมอเตอร์)  ยี่ห้อ ABB
 • Power meter  ยี่ห้อ Delta
 • โคมไฟ (LED)  ยี่ห้อ OSRAM
 • Solar Pump  ยี่ห้อ INVT

สนใจได้รุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้เลย
บริษัท ทีจี คอนโทรล จำกัด  ตัวแทนจำหน่าย

Tel : 02-530-9090

ID Line : @tgcontrol

Facebook : tgcontrol

1. ฟรี! รับปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับ Inverter & Softstarter
2. ฟรี! ตรวจวัดค่าพลังงาน (ทำเอกสารเกี่ยวกับพลังงาน)
3. ฟรี! ทดสอบระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
4. รับให้คำปรึกษา และวางแผนบำรุงรักษา (PM) เกี่ยวกับ Inverter&Softstarter
5. รับทำ service contract เกี่ยวกับ Inverter
6. รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ ทุกยี่ห้อ
7. จำหน่าย Spare Part Inverter&Softstarter “ABB”

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย T.G. CONTROL CO., LTD.
สงวน ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเวปไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

Recorders and Controllers

High quality process control and data recording instruments from ABB
ABB has developed a comprehensive family of process instrumentation and control instruments including process PID controllers, digital indicators, circular chart and paperless chart recorders.

 • DataManager Pro data analysis software RDM500
 • Touchscreen paperless recorder RVG200
 • Field-mount paperless recorder SM500F

เครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญมากในปัจจุบัน สำหรับใช้เป็นตัวแปรในการควบคุมการผลิต, การตรวจสอบค่าในกระบวนการผลิต, การควบคุมการประหยัดพลังงานหรือใช้ในการซื้อขาย จะเห็นว่าเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมจะใช้ในแทบทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมกระดาษ, โรงไฟฟ้าและอื่นๆ

เครื่องมือวัดที่สำคัญที่ใช้ในการวัดค่าในกระบวนการผลิตมีดังนี้

 • Flow meter    วัดอัตราการไหลของเหลวในกระบวนการผลิต
 • Pressure        วัดค่าแรงดันในกระบวนการผลิต
 • Level             วัดค่าระดับของเหลวในถัง
 • Temperature  วัดค่าอุณหภูมิในกระบวนการผลิต

ตัวแทนจำหน่าย Inverter ABB หลายรุ่น ACS580, ACS380, ACS150, ACS355, ACS880, ACS550, ACS800, ACH550 อินเวอร์เตอร์ inverter อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าโรงงาน

 • Inverter, Drive (อินเวอร์เตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Softstarter (ซอร์ฟสตาร์ทเตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Instrument (เครื่องมือวัด) ยี่ห้อ ABB
 • UMC (อุปกรณ์ใช้ในการป้องก้นมอเตอร์แรงดันต่ำ) ยี่ห้อ ABB
 • Smart Sensor (อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของมอเตอร์)  ยี่ห้อ ABB
 • Power meter  ยี่ห้อ Delta
 • โคมไฟ (LED)  ยี่ห้อ OSRAM
 • Solar Pump  ยี่ห้อ INVT

สนใจได้รุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้เลย
บริษัท ทีจี คอนโทรล จำกัด  ตัวแทนจำหน่าย

Tel : 02-530-9090

ID Line : @tgcontrol

Facebook : tgcontrol

1. ฟรี! รับปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับ Inverter & Softstarter
2. ฟรี! ตรวจวัดค่าพลังงาน (ทำเอกสารเกี่ยวกับพลังงาน)
3. ฟรี! ทดสอบระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
4. รับให้คำปรึกษา และวางแผนบำรุงรักษา (PM) เกี่ยวกับ Inverter&Softstarter
5. รับทำ service contract เกี่ยวกับ Inverter
6. รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ ทุกยี่ห้อ
7. จำหน่าย Spare Part Inverter&Softstarter “ABB”

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย T.G. CONTROL CO., LTD.
สงวน ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเวปไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

Temperature Measurement

With over 125 years of experience in temperature measurement, we have the technology and application knowledge for even the most difficult environments and hazardous areas.

 • Head-mount temperature transmitter TTH200
 • Head-mount temperature transmitter TTH300
 • Field-mount temperature transmitter TTF200
 • Field-mount temperature transmitter TTF300
 • Rail-mount temperature transmitter TTR200
 • Process industry head thermometers

ตัวแทนจำหน่าย Inverter ABB หลายรุ่น ACS580, ACS380, ACS150, ACS355, ACS880, ACS550, ACS800, ACH550 อินเวอร์เตอร์ inverter อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าโรงงาน

 • Inverter, Drive (อินเวอร์เตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Softstarter (ซอร์ฟสตาร์ทเตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Instrument (เครื่องมือวัด) ยี่ห้อ ABB
 • UMC (อุปกรณ์ใช้ในการป้องก้นมอเตอร์แรงดันต่ำ) ยี่ห้อ ABB
 • Smart Sensor (อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของมอเตอร์)  ยี่ห้อ ABB
 • Power meter  ยี่ห้อ Delta
 • โคมไฟ (LED)  ยี่ห้อ OSRAM
 • Solar Pump  ยี่ห้อ INVT

สนใจได้รุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้เลย
บริษัท ทีจี คอนโทรล จำกัด  ตัวแทนจำหน่าย

Tel : 02-530-9090

ID Line : @tgcontrol

Facebook : tgcontrol

1. ฟรี! รับปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับ Inverter & Softstarter
2. ฟรี! ตรวจวัดค่าพลังงาน (ทำเอกสารเกี่ยวกับพลังงาน)
3. ฟรี! ทดสอบระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
4. รับให้คำปรึกษา และวางแผนบำรุงรักษา (PM) เกี่ยวกับ Inverter&Softstarter
5. รับทำ service contract เกี่ยวกับ Inverter
6. รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ ทุกยี่ห้อ
7. จำหน่าย Spare Part Inverter&Softstarter “ABB”

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย T.G. CONTROL CO., LTD.
สงวน ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเวปไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ