ABB Ability™ Smart Sensor for motors
Smart Sensor ABB คือ

 1. อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดคุณภาพของมอเตอร์ว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่
 2. ตรวจจับการสั่นสะเทือนของมอเตอร์
 3. ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตัวมอเตอร์
 4. วัดค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลทางการวิเคราะห์ในระยะยาวต่อไป และสามารถวัดค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ของผู้ใช้งานอีกทั้งข้อมูลนี้ยังสามารถใช้กับซอฟท์แวร์มาตรฐานที่ใช้ในโรงงานได้ นอกจากนี้ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ใน Cloud เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางการวิเคราะห์ในระยะยาวต่อไป

ประโยชน์ในการใช้ Smart Sensor ABB คือ

 • ลดความเสียหายของมอเตอร์ซึ่งทำให้การผลิตหยุดกระทันหัน
 • ลดเวลาในการเก็บข้อมูลของมอเตอร์
 • ติดตั้งตัวอุปกรณ์ง่าย และใช้เวลาไม่นาน
 • สามารถทำให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงความผิดปกติของมอเตอร์ก่อนที่มอเตอร์จะเสียหายและสามารถซ่อมแซมตัวมอเตอร์ได้ทันท่วงที
 • ลดเวลาหยุดทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจถึง 70%
 • เพื่อความมั่นใจในการผลิตและซ่อมบำรุง
 • ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้ถึง 30%
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ถึง 10%

The new ABB Ability™ Smart Sensor converts traditional motors into smart, wirelessly connected devices. It is attached to the frame of low voltage induction motors. No wiring or machining is needed. Using algorithms, based on ABB’s decades of motor expertise, the ABB Ability™ Smart Sensor relays information about the motor’s operation and health via a Bluetooth-gateway or smartphone to a secure server.”

The ABB Ability™ Smart Sensor picks up data on vibration, temperature and other parameters that can be used to gain meaningful information on the condition and performance of the motor, enabling users to identify inefficiencies within their system and to reduce risks related to operation and maintenance. Maintenance can now be planned according to actual needs rather than based on generic schedules. This extends equipment lifetime, cuts maintenance costs and reduces or prevents unplanned downtime due to breakdowns. ABB Ability™ Smart Sensor for motors can help you to

 • Identify inefficiencies within the system
 • Uncover potential for energy savings
 • Reduce risks related to operation and maintenance
 • Prevent unexpected breakdowns
 • Extend equipment lifetime

Product highlights

 • Simple to install and use
 • No wiring or machining is needed
 • Data transfer via built-in wireless Bluetooth®Low Energy
 • Data communications use industry standard encryption protocols
 • All data is securely stored in the cloud

Smart Sensor ABB, ABB Smart Sensor, ABB Ability Smart Sensor, Smart Sensor For Motors, Abb Smart Sensor, Abb Smart Sensor คือ

ตัวแทนจำหน่าย Inverter ABB หลายรุ่น ACS580, ACS380, ACS150, ACS355, ACS880, ACS550, ACS800, ACH550 อินเวอร์เตอร์ inverter อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าโรงงาน

 • Inverter, Drive (อินเวอร์เตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Softstarter (ซอร์ฟสตาร์ทเตอร์) ยี่ห้อ ABB
 • Instrument (เครื่องมือวัด) ยี่ห้อ ABB
 • UMC (อุปกรณ์ใช้ในการป้องก้นมอเตอร์แรงดันต่ำ) ยี่ห้อ ABB
 • Smart Sensor (อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของมอเตอร์)  ยี่ห้อ ABB
 • Power meter  ยี่ห้อ Delta
 • โคมไฟ (LED)  ยี่ห้อ OSRAM
 • Solar Pump  ยี่ห้อ INVT

สนใจได้รุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้เลย
บริษัท ทีจี คอนโทรล จำกัด  ตัวแทนจำหน่าย

Tel : 02-530-9090

ID Line : @tgcontrol

Facebook : tgcontrol

1. ฟรี! รับปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับ Inverter & Softstarter
2. ฟรี! ตรวจวัดค่าพลังงาน (ทำเอกสารเกี่ยวกับพลังงาน)
3. ฟรี! ทดสอบระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
4. รับให้คำปรึกษา และวางแผนบำรุงรักษา (PM) เกี่ยวกับ Inverter&Softstarter
5. รับทำ service contract เกี่ยวกับ Inverter
6. รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ ทุกยี่ห้อ
7. จำหน่าย Spare Part Inverter&Softstarter “ABB”

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย T.G. CONTROL CO., LTD.
สงวน ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเวปไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ